Sunday, February 17, 2013

TVÅ VETENSKAPER

 

Det synnerligen informativa teveprogrammet LÖNESÄNKARNA ger mig anledning till en reflektion. Eftersom jag saknar ekonomisk bildning vill jag vara försiktig med bedömningar på det området. Men det slår mig att det kan finnas skäl att dra vissa paralleller till det område där jag anser mig ha god orientering – könskunskap (en egen beteckning, i brist på en etablerad). Det slår mig att nationalekonomi ser ut att uppvisa påtagliga likheter med så kallad genusvetenskap. Båda fenomenen är mer ideologibaserade än faktabaserade. Vad gäller genusvetenskap menar jag mig ha god grund för det påståendet. En annan likhet mellan dessa båda ”vetenskaper” är att de i anmärkningsvärd grad undantas från återkommande granskning och diskussion. Särskilt gäller detta om genusvetenskap som närmast kan liknas vid en helig ko som obekymrat kunnat lägga sig tillrätta i medielandskapet, idisslande sina ogrundade teser.

 

No comments: