Sunday, November 27, 2011

NAKENCHOCK

Brev till Stil-red.


Stil håller stilen. Min vana trogen lyssnade jag när programmet ägnades Marilyn Monroe. Stil är det kulturprogram hos sr jag uppskattar mest. Trots att jag för egen del är lika ointresserad av mode som Birgitta Stenberg. Till skillnad från övriga kulturprogram där folk brer ut sig med en massa tyckanden, något som för mig är olidligt, ägnar sig Stil åt att berätta om saker och ting. Jag lär mig mycket – inom det ämnesområde jag varit upptagen av under decennier: könslig identitetsutveckling och idealbildning. Stils historiska exposeer och fältrapporter är verkligen bildande. För varje program ökas min kompetens som begynnande etnolog.

I det senaste programmet var det en detalj som framför allt fångade mitt intresse. Det var när Karolina Ramqvist redogjorde för den NAKENCHOCK hon drabbats av då MM på bild (Krakainspirerat?) framträtt kostymerad i en tättslutande nätdräkt.

När jag får höra sådant går jag igång för fullt. Jag får så mycket vatten på min kvarn att jag storknar. Det beror minst av allt på att jag är ovan vid situationen. Nej, jag har varit med om den några tusen gånger förut. Mitt huvudintresse är som sagt könsfrågor. Därav har jag förstås haft en hel del att göra med de som kallar sig feminister; såväl teoretiskt som praktiskt.

För den intresserade ber jag att få hänvisa till bifogade text med rubriken Feministisk sexualpolitik. Den som inte orkar läsa hela kan kanske titta på ett avsnitt (mitten av sidan 4) där jag berättar om en kontakt jag haft med en genuschef. Det exemplet är för min del så talande det kan bli. Så när KR enligt min mening levererar utifrån samma princip rasslar mina gamla tolningar loss igen; alltså för tusende gången.

Att jag nu skriver till er om detta beror på att jag inte ser den här saken som en bagatell. Tvärtom, för mig är detta centralt, rent av ett spörsmål av existentiell dignitet.

Vaför då? Jo, för att jag gör den tolkningen att det är reaktioner och åsikter som de vilka ifrågavarande genuschef och KR ger prov på som utgör grundval för innebörden av "kvinnoförnedring"; ett populärt begrepp bland feminister. MM levde i skärnings- och brännpunkten för det kulturella/sociala drama könskampen innebär. Hon skars i bitar och brann upp. Jag behöver inte Oats för att få detta belyst. Jag kan se det med egna ögon.

KR traderar föreställningar om vad som är en passande kvinnlig utstyrsel. Hon hör till den sorts femister som bärs fram i media, och som använder den basen för subliminal propaganda för det typ av puritanism hon tillägnat sig.

Som väl är har feminister av det här slaget inte lyckats upprätta det monopol i det så kallade offentliga samtalet de eftersträvar. Men avvikarna är förfärligt få. Och jag är hela tiden på jakt efter sådana. För att vinna mitt gillande krävs inte att likt Mia Engberg tillverka feministisk porr. Det räcker gott med vara som Linna Johansson; en pålitlig antipuritan.

När fittstimmet kom hoppades jag att det skulle innebära en ny era inom svensk feminism. Men sedan dess har Linda Skugge ballat ur helt och hållet. Belinda Olsson har jag personligen tvingats lära känna som en gedigen puritan. Och så nu detta med Karolina Ramqvist ...

Jag ber att få det här brevet vidarebefordrat till KR, samt att få bekräftat att så skett.

Ulf Wideström, sexologPS. Jag vill passa på att komma med ett önskemål rörande framtida ämnen. Jag vill så gärna att ni letar upp och behandlar en kvinnlig REBELL. Gärna med fokus på hur hon ekiperat sig. Är Faithfull-kopian Kajsa Grytt det närmsta vi kan komma på svensk botten? Räcker Kollontaj (en av mina främsta inspirationer) för ett program? Hon lär ha haft en väl tilltagen garderob. Och blev nyligen föremål för en tänkvärd Obs-essä signerad Dan Jönsson.

Som tjugoåring svärmade jag förstås för Juliette Greco - en stilbildande gestalt. Idag efterlyser jag ett levande svar på Bröggers Tone. Jag föredrar att hålla mig till mina jämnåriga. Eftersom jag lider av tantskräck, lidandet är avsevärt, har jag behov av att bli presenterad för en riktigt raffig sextiplussare; en lika frigjord som upproriskt sinnlig kvinna - med estetisk talang och socialt patos. En svårfunnen kombination.


Det finns många slags kvinnor i världen.
Det vet alla som sett sig omkring.
Många går där i lyxen och flärden
ibland dyra och kostbara ting.
Det finns kvinnor i siden och sammet ...

... men den endaste KVINNA värd namnet är en gott och väl vuxen REBELL.

Joe Hill och jag gör således inte riktigt samma bedömning.

No comments: